การเลือกกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนพรแสงวิทยา

- นักเรียนสามารถเลือกชุมนุมตั้งแต่วันที่ 3 เวลา 15.00 น. - วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.

- หากนักเรียนไม่สามารถลงทะเบียนได้โปรดติดต่อครูภูวนาถ ลาดทุ่ง ได้ที่ห้องศิลปะ อาคาร4 

-นักเรียนใช้เลขบัตรประชาชน เป็น user เลขบัตรประจำตัวนักเรียนเป็น รหัสผ่าน